Pages

08 April 2012

TRACK | Mirroring: "Silent From Above"

http://30.media.tumblr.com/tumblr_m20hxwxnW01qb118bo1_500.jpg
Mirroring: "Silent From Above"
from Foreign Body (2012)

จินตนาการนี่: เสียงกีต้าร์โปร่งก้องกังวาลท่ามกลางกลุ่มไอควันหนาวเหน็บ...เสียงสะท้อนโอ่อ่าของnoiseฟุ้งกระจาย...เสียงร้องแผ่วเบากระซิบข้างหู -- ว่าแล้วก็ใส่หูฟังที่หูทั้งสองข้างของท่านแล้วนอนลงแล้วหลับตาปล่อยใจล่องลอยเลยเถิดไปไกลกู่ไม่กลับกับผลงานของสองสตรีJesy Fortino (aka Tiny Vipers) และ Liz Harris (aka Grouper)

No comments: