Pages

31 January 2013

TRACK | The Knife: "Full Of Fire"


The Knife: "Full Of Fire"
from Shaking The Habitual (2013)

โอ้วชิท! 10นาทีแห่งความมันส์จริงๆ-- The Knifeดูโอผู้เข้าสู่วงการ'ดนตรีสังเคราะห์darkๆ'ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่เกลื่อนขนาดนี้-- 'Full Of Fire'มาพร้อมกับวีดีโอที่...ที่...ไม่รู้จะบรรยายยังไง เอาว่าลองฟังกันดู รับรองว่าสะใจ

No comments: