Pages

30 September 2013

TRACK | All Dogs: "Farm"


All Dogs: "Farm"
from  Split Tape W/Slouch (2013)

ลุคอินดี้ร็อคเล็กๆแบบนี้น่าจะโดนใจหลายคน ตีคอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้าซ่านๆบางๆกำลังดี ในจังหวะอินดี้อเมริกัน90'sเท่ห์ๆที่กลายเป็นกระแสช่วงหลายปีนี้ แม้วงนี้จะsearchกูเกิ้ลเจอยากหน่อย(เจอแต่รูปหมา)แต่searchแล้วคุ้ม

No comments: