Pages

31 October 2013

TRACK | Marnie Stern: "Nothing is Easy"


Marnie Stern: "Nothing is Easy"
from The Chronicles Of Marnia (2013)

เคยโพสถึงผลงานของมือกีต้าร์สตรีผู้นี้มาหลายเพลงละ ขอจัดอีกเพลงละกัน..."Nothing is Easy"เป็นอินดี้ร็อคที่ไม่อายที่จะใช้ซาวน์กีต้าร์แหลมคมนำทาง ปล่อยลูกเล่นแพรวพราวสนุกนิ้วสะใจจริงๆ

No comments: