Pages

28 February 2014

TRACK | Bleeding Rainbow: "So You Know"


Bleeding Rainbow: "So You Know"
from Interrupt (2014)

การ'สร้างสรรค์ดนตรีอลังการผ่านกีต้าร์แตกพล่านหยาบหนารกรุงรัง'ไม่ใช่เรื่องใหม่... แต่แทร็คนี้น่าจะสามารถทำให้ใส่ชื่อวง'Bleeding Raindow'ต่อเข้าไปในลิสต์วงรุ่นใหม่ที่จับซาวน์แบบนี้มาใช้แล้วเวิร์คได้ พอกันทีกับgarage rockโจ๊ะๆเก๋ๆ...ยุคนี้มันต้องกร้านๆระเบิดพลังแบบนี้

No comments: