Pages

28 July 2014

TRACK | Caribou "Can't Do Without You"Caribouกลับมาพร้อมกับความรื่นรมณ์ของloopและการเคลื่อนของอารณ์ไปอย่างช้าๆ layersของซาวน์ที่ซ้อนทับๆชั้นแล้วชั้นเล่าไปอย่างช้าๆจนรู้ตัวอีกทีตัวก็ลอยมาสูงเกินจะลงไปแล้ว

No comments: