Pages

13 January 2014

TRACK | Sky Ferreira & Ariel Pink: "My Molly"


Sky Ferreira & Ariel Pink: "My Molly"
from (2013)

ไม่แน่ใจว่าเป็นแทร็คเฉพาะกิจหรืออะไร แต่เมื่อปลายปีที่แล้วก่อนคริสมาสต์วีดีโอนี้ถูกปล่อยออกมา เป็นAriel PinkรวมพลังกับSky Ferreira สร้างสรรค์ดนตรีpunkแสบๆ2นาทีครึ่งตีหัวเข้าบ้าน กีต้าร์ดิบๆ ปล่อยพลังเต้นแร้งเต้นกาไปตามอารมณ์ ต้องคอยดูว่าดูโอนี้จะมีผลงานต่อหรือไม่

No comments: