Pages

28 March 2014

TRACK | Oneohtrix Point Never: "Music For Steamed Rocks"


Oneohtrix Point Never: "Music For Steamed Rocks"
from Commissions I (2014)

แอบติดตามศิลปินผสมเสียงartๆคนนี้มาซักพักแล้ว งานของOneohtrix Point Neverมีความทดลองสูง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในความตุ่นๆแห้งๆบางอย่างของซาวน์ที่อาจจะไม่รื่นหูนัก แต่ตั้งใจฟังแล้วจะพบอะไรซักอย่างที่กระตุ้นต่อมจินตนาการได้ดีเหลือเกิน

No comments: